Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on luonnollinen ja arvokas osa ihmisyyttä ja minuutta. Vaikka se kuuluu kiinteästi elämän eri osa-alueisiin, jokainen määrittelee itse sen merkityksen omassa elämässään. Seksuaalisuuden perusta rakentuu jo lapsuudessa. Se, minkälaista läheisyyttä, turvaa ja kosketusta on lapsena saanut, vaikuttaa kokemukseen omasta kehosta myös aikuisena: koemmeko sen arvokkaana ja kauniina vai liittyykö kehon eri osiin häpeää tai kipua. Lapsuudessa opetellaan myös tunnetaitoja ja sosiaalisuutta erilaisissa ihmissuhteissa. Hormonitoiminnan käynnistyminen ja kehon muuttuminen nuoruudessa johtaa oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohdintaan. Aikuisuuteen kuuluu yksilöllinen seksuaalisuus, joka voi vaihdella eri elämäntilanteissa. Ihminen on seksuaalinen läpi elämänsä. Ikääntyminen tai sairastuminen ei tarkoita seksuaalisuuden katoamista, mutta osalla se voi muuttua.

Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, ketä kohtaan ihminen kokee emotionaalista ja eroottista vetovoimaa. Hetero tuntee vetoa eri sukupuolen edustajaan kuin mitä itse on. Homoudella tarkoitetaan sitä, että seksuaalinen vetovoima kohdistuu oman sukupuolen edustajaan; homo on miehistä kiinnostunut mies ja lesbo naisista kiinnostunut nainen. Biseksuaali tuntee vetovoimaa sekä miehiä että naisia kohtaan. Panseksuaaleille kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole merkitystä. Aseksuaalisuus tarkoittaa sitä, ettei koe seksuaalista vetovoimaa toista kohtaan. Lue lisää seksuaalisesta suuntautumisesta Setan sivuilta.

Seksuaalisuuteen liittyy myös kokemus sukupuolesta. Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisu puolestaan on niitä tekoja ja tapoja, joilla yksilö ilmaisee omaa sukupuoltaan.

Seksi

Seksi on nautintoon tähtäävää toimintaa, jota voi tehdä yksin tai kumppanin kanssa. Seksi voi olla hyväilyjä, suudelmia, kumppanin tyydyttämistä käsin tai suuseksillä sekä yhdyntää. Tärkeintä on, että seksi tuntuu kaikista osapuolista kivalta ja hyvältä. Seksin ei kuulu aiheuttaa kipua. Mikäli yhdyntä tai muu seksiin liittyvä kosketus aiheuttaa toistuvaa kipua, syy tulee selvittää. Toistuva kipu vaikuttaa kielteisesti itsetuntoon sekä minä- ja kehonkuvaan. Lue tarkemmin seksiin liittyvästä kivusta täältä.

Jotta osaa kertoa toiselle omia toiveitaan ja mieltymyksiään, on hyvä tutustua kehoonsa rauhassa. Kun tuntee oman kehonsa, on helpompi kiihottua myös yhdessä seksikumppanin kanssa. Lempeää suhdetta kehoonsa voi opetella koskettelemalla ja katselemalla itseään. Seksi ei ole pelkästään parisuhdetta tai kumppanin mielihyvää varten, vaan aina myös itseä varten. Seksi voi olla tärkeä osa parisuhdetta, mutta se ei ole hyvän parisuhteen mittari. Halun määrä on yksilöllistä ja se voi vaihdella eri elämäntilanteissa.

Seksiin tarvitaan aina kummankin osapuolen suostumus. Jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toisen rajoja. Nukkuva, tajuton, huonovointinen tai kovin päihtynyt henkilö ei voi ilmaista suostumustaan seksiin. Myös pelko saattaa lamaannuttaa niin, ettei pysty kertomaan toiveistaan. Siksi suostumus tulee varmistaa. Suostumus tarvitaan ennen jokaista seksikertaa sekä seksitapojen muuttuessa. Seksistä voi myös kieltäytyä paitsi ennen seksiä myös silloin, kun seksistä on jo sovittu tai se on aloitettu. Seksi ilman suostumusta on raiskaus. Rikosuhripäivystyksen sivuilta löydät lisätietoja, miten toimia, jos kohtaat seksuaalista väkivaltaa.

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet tarkoittavat yksilön oikeutta päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Keskeisimpiin seksuaalioikeuksiin kuuluvat:

  • Oikeus omaan seksuaalisuuteen eli oikeus nauttia seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sen ilmaisusta sekä tasapainoisesta seksielämästä.
  • Oikeus tietoon seksuaalisuudesta eli oikeus kokonaisvaltaiseen ja monipuoliseen seksuaalikasvatukseen.
  • Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi eli oikeus keholliseen koskemattomuuteen ja tukeen tilanteessa, jossa kehollista itsemääräämisoikeutta on rikottu. Jokaisella on oikeus valita kumppaninsa, suojata itsensä suunnittelemattomilta raskauksilta ja seksitaudeilta.
  • Oikeus turvallisiin, luottamuksellisiin ja helposti saatavilla oleviin seksuaaliterveyspalveluihin. Näihin kuuluvat mm. raskauteen ja synnytykseen liittyvät palvelut, lapsettomuushoidot, abortti ja sen jälkihoito sekä seksitautien hoito ja ehkäisy.
  • Oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi ilman syrjinnän, häirinnän tai väkivallan pelkoa.
  • Oikeus yksityisyyteen eli oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi oikeutta tehdä itsenäisesti päätöksiä ehkäisystä tai huolehtia hygieniasta kuukautisten aikana.
  • Oikeus vaikuttaa. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia seksuaalioikeuksien toteutumisesta.

Lue lisää seksuaalioikeuksista Väestöliiton sivuilta.